Rapporter/remisser

SSVS blir ibland engagerade i ärenden som rör medicinsk sakkunskap, administrativa och policy-frågor inom svensk kärlkirurgi mm.

Kärlkirurgi basspecialitet.
Socialstyrelsen har nu lagt fram sin slutrapport avseende ”ny specialitetsindelning av läkare” där kärlkirurgi blir en egen basspecialitet. Se ordföranden Anders Wanhainens kommentar, samt Socialstyrelsens nyhetsbrev och slutrapport:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/nyspecialitetsindelningavlakarefardig
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-7-9/Sidor/default.aspx

Operationskoder för kärlkirurgi.
En omarbetning pågår av den svenska versionen av de kärlkirurgiska operationskoderna, kapitel P i Den nordiska klassifikationen av kirurgiska åtgärder, KKÅ.

MS och CCVI, chronic cerebrospinal venous insufficiency.
Det finns en teori om att otillräckligt återflöde av cerebrospinalvätska skulle kunna orsaka multipel skleros (MS). Teorin, som går under namnet “chronic cerebrospinal venous insufficiency” (CCVI), lades fram första gången i slutet av 1940-talet och har under senare år fått en hel del uppmärksamhet. En central del av den är att insufficient återflöde orsakas av förträngda halsvener. David Bergqvist och Anders Wanhainen har granskat litteraturen: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17005
Teorin om orsakssambandet har nu (oktober 2013) vederlagts enligt en artikel i Lancet. Se Läkartidningen. 2013;110:CIEXLäkartidningen.se 2013-10-21.