Mentorsprogrammet 2023

SSVS presenterar 2023 års mentorsprogram! Hög tid att söka. Ansökningstiden förlängd till 15 januari 2023!

KÄRLKIRURGISKT MENTORSPROGRAM-

Nationella samordnare: Malin Lindberg, Mattias Andersson och Fredrik Sellgren

Målsättning:

Att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium, hos de som ännu inte knutit kontakt med en kärlkirurgisk klinik via forskning eller vikariat. Du som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare har nu möjlighet att följa en kärlkirurg och se vad det innebär att vara kärlkirurg i dag. Du kommer få en inblick i verksamheten och berika dina möjligheter till att välja specialitet samt få en värdefull merit inför framtida ansökningar.

Process:

Anmälan sker via mail fram till 31/12 , till 15 januari 2023! (Förlängd anmälningstid).  Därefter sker ett urval av de Nationella Samordnarna tillsammans med SSVS styrelse. Vi vill ha CV samt personligt brev max 1 sida vardera. Glöm inte att ange en referens och kontaktuppgifter. Anmälan sker till malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Programmet (mars 2023 till mars 2024):

De utvalda adepterna kommer att följa en kärlkirurgspecialist i dennes arbete på en kärlkirurgisk klinik. I programmet ingår också gemensamma aktiviteter under handledning med de andra adepterna.

I första hand försöker vi skapa möjlighet för adepten att följa en kärlkirurg på samma ort, eller på ett närbeläget sjukhus. I undantagsfall blir din placering på en annan ort, i dessa fall kommer vi diskutera ersättning för utlägg med övernattningar och resor. Lön kan ej ersättas.

I programmet ingår att du med din handledare kommer delta i rondarbete, mottagningsverksamhet, operationer, angioverksamhet och kärljourer. Det är du som adept som styr hur ofta du och din mentor träffas, ett riktmärke är minst två gånger per termin.

Ett första möte sker i mars med presentation av oss alla och av den kärlkirurgiska specialiteten. Tid finns för frågor och gemensamma diskussioner. Efter en gemensam lunch ordnas sutur- och simulatorövningar.

Vi hjälper till med planeringen för möten mellan adept och mentor. Under programmet skall man auskultera minst 2 kliniska dagar per termin.

Adepterna inbjuds till Svenska kärlmötet som hålls 3-5/5 2023, detta år i Båstad.

Under mars 2024 avslutar vi programmet med en gemensam dag där vi utbyter erfarenheter med programmet. Man kan i samband med detta möte

planera för en eventuell fortsättning utanför programmet. Avslutningsmiddag anordnas vid denna träff.Välkommen med din anmälan