Artiklar

Bättre QoL för patienter opererade med öppen kirurgi jämfört med EVAR på lång sikt. 

Resultat från DREAM-trial visar att patienter som opererats med öppen kirurgi för aortaaneurysm elektivt har bättre livskvalitet när väl den postoperativa fasen är över (efter 6 veckor). Se Br J Surg. 2016 Apr 5. doi: 10.1002/bjs.10130. Quality of life from a randomized trial of open and endovascular repair for abdominal aortic aneurysm.


TASC Below Knee Classification publicerad:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268268


UPDATE om PAD i Circulation research:
http://m.circres.ahajournals.org/content/116/9.toc9.cover


EVAR – SBU kommentar till Cochranerapport

Paravastu SCV et al. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD004178.

Direktlänk: SBU Kommenterar: Endovaskular behandling av bukaortaaneurysm