Historik

En kortfattad och mycket läsvärd översikt över den svenska kärlkirurgins historia är ”Kärlkirurgins remarkabla utveckling i Sverige”, publicerad i SVENSK KIRURGI • VOLYM 67 • NR 4 • 2009. Rekommenderas!

Kärlkirurgi blev i december 2005 genom regeringsbeslut en egen grenspecialitet under basspecialiteten kirurgi.

I juli 2012 lade Socialstyrelsen fram sin slutrapport avseende ”ny specialitetsindelning av läkare” där kärlkirurgi blir en egen basspecialitet.

Kärlkirurgins syfte är att med olika metoder (öppen kirurgi, endovaskulär intervention och medicinsk behandling) återställa normalt blodflöde i artärer som täppts till eller brustit på grund av sjukdom (oftast åderförkalkning) eller skador, och att behandla vensjukdomar (oftast åderbråck).

Kärlkirurgin genomgår för närvarande en dynamisk fas med mycket snabb utveckling. Arbete pågår nu för att ge den status som basspecialitet. Den endovaskulära tekniken utvecklas snabbt. Just nu pågår ett generationsbyte. Allt fler unga specialister utbildas. Vi får allt fler kvinnliga kärlkirurger, och på KS utgörs hälften av staben nu av kvinnor.

Egen grenspecialitet, LTs webbarkiv:

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda32024.pdf

Basspecialitet:

Se dåvarande ordföranden Anders Wanhainens kommentar,

samt Socialstyrelsens nyhetsbrev och  slutrapport:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/nyspecialitetsindelningavlakarefardig

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-7-9/Sidor/default.aspx